You are herePZLM

PZLM


Předmět: Praktikum ze základních laborator. metod

Katedra/Zkratka: KBF/PZLM

Rok: 2020

Garant: 'Mgr. Jitka Prachařová, Ph.D.'

Anotace: Cílem předmětu je seznámit studenty biofyzikálních oborů se základními metodami používanými v biofyzikálních a biochemických laboratořích.

Přehled látky:
1. Zásady práce v chemické laboratoři, chemické nádobí, základní laboratorní techniky (vážení, odměřování objemu, pipetování) 2. Příprava roztoků přesného složení 3. Centrifugace 4. Konduktometrie, měření pH 5. Absorpční spektrofotometrie 6. Izolace genomové DNA 7. Analýza DNA pomocí nativní agarosové elektroforézy 8. Příprava proteinových extraktů a stanovení koncentrace proteinů v buněčném lyzátu 9. Turbidimetrie