You are herePSM

PSM


Předmět: Praktikum ze spektroskopických metod

Katedra/Zkratka: KBF/PSM

Rok: 2018

Garant: 'doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.'

Anotace: Student se seznámí s praktickými základy optických a rezonančních metod formou experimentálních úloh.

Přehled látky:
Vibrační absorpční spektroskopie Spektroskopie Ramanova rozptylu Spektroskopie rozptylu světla Spektroskopie ohybu, odrazu a lomu Nukleární magnetická resonance Elektronová paramagnetická resonance Mössbauerova spektroskopie