You are herePPEMF

PPEMF


Předmět: Pokr. praktikum z exp. metod fyz. rost.

Katedra/Zkratka: KBF/PPEMF

Rok: 2019

Garant: 'doc. RNDr. Dušan Lazár, Ph.D.'

Anotace: Emisní a excitační spektra chlorofylu .Pomalá fluorescenční indukce a zhášení fluorescence. - Velmi rychlá fluorescenční indukce - vysvětlení metodiky, význam vyhodnocovaných parametrů, měření fluorescenční indukce pomocí fluorometru PEA na kontrolních a stresovaných vzorcích - Světlem indukované změny emisních spekter - vysvětlení metodiky, význam vyhodnocovaných parametrů, měření spekter při pokojové teplotě pomocí spektrofotometru Olis na kontrolních a stresovaných vzorcích - Současná detekce velmi rychlé fluorescenční indukce a signálu A820 - vysvětlení metodiky, význam vyhodnocovaných parametrů, současné měření fluorescenční indukce a signálu A820 pomocí fluorometru Dual PAM 100 na kontrolních a stresovaných vzorcích - Velmi rychlá detekce signálu P515 - vysvětlení metodiky, význam vyhodnocovaných parametrů, měření signálu P515 pomocí fluorometru Dual PAM 100 na kontrolních a stresovaných vzorcích - Fluorescenční imaging - vysvětlení metodiky - měření fluorescenční imagingu pomocí fluorometru FluorCam na kontrolních a stresovaných vzorcích - Fluoresceční teplotní křivka - vysvětlení metodiky - měření fluorescenční teplotní křivky pomocí laboratorní aparatury na kontrolních a stresovaných vzorcích

Přehled látky:
- Poučení o bezpečnosti, rozdělení do skupin - Příprava suspenze chloroplastů - Emisní a excitační spektra chlorofylu - vysvětlení metodiky, význam vyhodnocovaných parametrů, měření spekter pomocí spektrofluorometru Hitachi F4500 při pokojové teplotě a při teplotě 77 K na kontrolních a stresovaných vzorcích - Pomalá fluorescenční indukce a zhášení fluorescence - vysvětlení metodiky, význam vyhodnocovaných parametrů, měření fluorescenční indukce a zhášení fluorescence pomocí fluorometruy PAM 2000 na kontrolních a stresovaných vzorcích - Velmi rychlá fluorescenční indukce - vysvětlení metodiky, význam vyhodnocovaných parametrů, měření fluorescenční indukce pomocí fluorometru PEA na kontrolních a stresovaných vzorcích - Světlem indukované změny emisních spekter - vysvětlení metodiky, význam vyhodnocovaných parametrů, měření spekter při pokojové teplotě pomocí spektrofotometru Olis na kontrolních a stresovaných vzorcích - Současná detekce velmi rychlé fluorescenční indukce a signálu A820 - vysvětlení metodiky, význam vyhodnocovaných parametrů, současné měření fluorescenční indukce a signálu A820 pomocí fluorometru Dual PAM 100 na kontrolních a stresovaných vzorcích - Velmi rychlá detekce signálu P515 - vysvětlení metodiky, význam vyhodnocovaných parametrů, měření signálu P515 pomocí fluorometru Dual PAM 100 na kontrolních a stresovaných vzorcích - Fluorescenční imaging - vysvětlení metodiky - měření fluorescenční imagingu pomocí fluorometru FluorCam na kontrolních a stresovaných vzorcích - Fluoresceční teplotní křivka - vysvětlení metodiky - měření fluorescenční teplotní křivky pomocí laboratorní aparatury na kontrolních a stresovaných vzorcích