You are herePOS3

POS3


Předmět: Pokročilý oborový seminář 3

Katedra/Zkratka: KBF/POS3

Rok: 2020

Garant: 'Mgr. Vladimíra Nožková, Ph.D.'

Anotace: Cílem předmětu je zdokonalit dosavadní dovednosti studentů ve tvorbě abstraktů, grafů, seznamu literatury, naučit studenty základům statistiky a tyto dovednosti pak na závěr uplatní při tvorbě a prezentaci vlastního posteru. V rámci semináře budou také prezentovány firmy zabývající se problematikou fyziologie rostlin, aby si studenti vytvořili představu, kde se mohou uplatnit na trhu práce.

Přehled látky:
Seminář bude složen ze šesti výukových lekcí, které budou prokládány přednáškami lidí z praxe a exkurzemi. V rámci výukových lekcí budou studenti obeznámeni s programem na tvorbu grafů a statistiky, citačními programy a programem na tvorbu posterů. Teorie bude okamžitě uvedena do praxe.