You are herePOS1

POS1


Předmět: Pokročilý oborový seminář 1

Katedra/Zkratka: KBF/POS1

Rok: 2018

Garant: 'Mgr. Vladimíra Nožková, Ph.D.'

Anotace: Seminář je zaměřen na obeznámení studentů s významnými aktuálními výsledky výzkumu ve fyziologii rostlin publikovanými ve vědeckém tisku a na zdokonalení schopnosti studentů prezentovat jednak poznatky získané z odborné literatury a přednášek, jednak vlastní výsledky získané při řešení diplomové práce. V rámci semináře budou prezentovány výsledky pracovníků UP a dalších univerzitních a akademických pracovišť zabývajících se problematikou fyziologie rostlin.

Přehled látky:
Seminář je zaměřen na obeznámení studentů s významnými aktuálními výsledky výzkumu ve fyziologii rostlin publikovanými ve vědeckém tisku a na zdokonalení schopnosti studentů prezentovat jednak poznatky získané z odborné literatury a přednášek, jednak vlastní výsledky získané při řešení diplomové práce. V rámci semináře budou prezentovány výsledky pracovníků KBF a dalších univerzitních a akademických pracovišť zabývajících se problematikou fyziologie rostlin.