You are herePGV1

PGV1


Předmět: Výuka odborného předmětu na UP 1

Katedra/Zkratka: KBF/PGV1

Rok: 2020

Garant: 'doc. RNDr. Dušan Lazár, Ph.D.'

Anotace: Cílem předmětu je využití odborného potenciálu studenta doktorského studia ve výuce v praktických cvičeních a seminářích v daném oboru. Cílem je rovněž i posílení komunikace studenta s ostatními kolegy v oboru a studenty ve výukovém procesu.

Přehled látky:
Výukové aktivity podle formy výuky (početní cvičení, semináře, praktická cvičení, laboratorní cvičení, aj.)