You are herePGSZZ

PGSZZ


Předmět: Státní doktorská zkouška

Katedra/Zkratka: KBF/PGSZZ

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Dušan Lazár, Ph.D.'

Anotace: Státní závěrečná zkouška probíhá formou vědecké rozpravy, přičemž odborně navazuje na téma disertační práce. Zpravidla se tato zkouška skládá ze tří vybraných dílčích předmětů, které student absolvoval v průběhu doktorského studia.

Přehled látky:
Státní závěrečná zkouška probíhá formou vědecké rozpravy, přičemž odborně navazuje na téma disertační práce. Zpravidla se tato zkouška skládá ze tří vybraných dílčích předmětů, které student absolvoval v průběhu doktorského studia.