You are herePGSSR

PGSSR


Předmět: Stresy rostlin

Katedra/Zkratka: KBF/PGSSR

Rok: 2021

Garant: 'doc. RNDr. Martina Špundová, Ph.D.'

Anotace: Prohloubit znalosti problematiky stresů rostlin.

Přehled látky:
Definice stresu u rostlin (koncepce stresu, stresové faktory, stresová reakce, aklimace a adaptace). Společné mechanismy stresových reakcí rostlin (stresové proteiny, reaktivní formy kylsíku, stresové hormony, osmoregulační látky). Oxidativní stres. Fotoinhibice. Stres vyvolaný UV zářením. Vysokoteplotní a nízkoteplotní stres. Senescence a programovaná buněčná smrt. Vodní deficit, osmotický stres, zasolenost půdy. Herbicidy. Zvýšená koncetrace CO2. Stres vyvolaný toxickými látkami ve vzduchu (ozón) a v půdě (těžké kovy). Stres nedostatkem výživy. Biotický stres, fytopatogenní organismy.