You are herePGSMB

PGSMB

warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Předmět: Molekulární biofyzika

Katedra/Zkratka: KBF/PGSMB

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Jana Kašpárková, Ph.D.'

Anotace: Buňka, buněčné organely. Biologické membrány, transport, receptory. Dynamika buňky.

Přehled látky:
Vznik a vývoj života. Buňka, buněčné organely. Biologické membrány-základní funkce a struktura. Fyzikální vlastnosti biologických membrán.Organizace membránových lipidů. Fázové přechody. Pohyblivost membránových komponent. Membránový transport. Základní charakteristika hlavních transportních mechanismů. Prostá difúze. Přenos iontů přes membránu. Zprostředkovaná difúze (přenašeče, kanály). Aktivní transport. Sekundární aktivní transport. Příjem a zpracování informace membránami.Fyzikální signály. Vnější chemické signály. Molekuly buněčného povrchu. Buněčné rozpoznávání. Receptory, receptorová odpověď. Endocytóza zprostředkovaná receptory. Buněčná adheze. Dynamika buňky, cytoskelet. Buněčné kontakty. Molekulární motory. Aktivní pohyb. Složení a struktura chromozómů. Genové manipulace, technologie rekombinantní DNA.