You are herePGSFM

PGSFM


Předmět: Fluorescenční metody ve fotosyntéze

Katedra/Zkratka: KBF/PGSFM

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Dušan Lazár, Ph.D.'

Anotace: Typy luminiscencí, fluorescence, měření jednotlivých parametrů fluorescence chlorofylu.

Přehled látky:
Typy luminiscencí, Jablonského schéma pro organické molekuly. Kvantově chemické metody výpočtu molekuly chlorofylu a interpretace absorpčního spektra. Fluorescence, fosforescence a zpožděné emise světla chlorofylu v modelových systémech. Fluorescence chlorofylu a, chlorofylu b a karotenoidů. Parametry fluorescence in vivo. Spektra emise a excitace při různých teplotách, jejich interpretace a použití. Reabsorpce fluorescence a její řešení. Fluorescenční indukční jev (velmi rychlý, rychlý a pomalý), Centra QB- redukující a neredukující, alfa, beta a další centra. Zhášení fluorescence - fotochemické a nefotochemické. Parametry stanovované z indukčních křivek a indukce zhášení a jejich interpretace. Fluorescenční teplotní křivka, její fáze, parametry a jejich interpretace. Kinetika fluorescence v ps a ns oblasti, doba života. Polarizace a koherence fluorescence chlorofylu. Experimentální metody měření jednotlivých parametrů fluorescence chlorofylu.