You are herePGSC3

PGSC3

warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Předmět: Seminář na pracovišti UP

Katedra/Zkratka: KBF/PGSC3

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Dušan Lazár, Ph.D.'

Anotace: Cílem předmětu je naučit studenta doktorského programu prezentovat výsledky své vědecké práce v rámci semináře pracoviště, které je garantem doktorského studia, případně na pracovišti s ním spolupracujícím. Prezentací získává student jistotu při mluveném projevu a schopnosti reagovat na dotazy z fóra.

Přehled látky:
Příprava a prezentace odborného, případně populárně vědeckého tématu, souvisejícího s tématem disertační práce studenta. Příprava prezentace, tvorba multimediálního textu, frontální demonstrace experimenty (zejména pro didaktické obory).