You are herePGS3T

PGS3T


Předmět: Teze k dizertační práci

Katedra/Zkratka: KBF/PGS3T

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Dušan Lazár, Ph.D.'

Anotace: Teze k dizertační práci jsou předkládány při státní doktorské zkoušce ve formátu, který v textovém a obrazovém materiálu poskytuje základní informace o dosavadních dosažených výzkumných výsledcích a stavu přípravy disertační práce.

Přehled látky:
Zpracování minimálně 10 stran textového souboru s uvedením popisu řešení dané výzkumné problematiky. Text je v potřebném rozsahu doplněn obrazovou dokumentací. Publikační aktivita na úrovni přehledné prezentace.