You are herePGS3P

PGS3P


Předmět: Projektová činnost

Katedra/Zkratka: KBF/PGS3P

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Dušan Lazár, Ph.D.'

Anotace: Cílem předmětu je dosažení podílu studenta doktorského studia při řešení projektu, jehož navrhovatelem je pracoviště, garantující daný doktorský studijní program, případně pracoviště, se kterým garantující pracoviště spolupracuje. Student přispívá k řešení projektu svou vědeckou prací na části projektu, která spadá do problematiky jeho disertační práce.

Přehled látky:
Teoretická příprava. Experimentální dovednosti v oboru. Analýza a syntéza poznatků.