You are herePGS3K

PGS3K


Předmět: Prezentace na konferenci (poster)

Katedra/Zkratka: KBF/PGS3K

Rok: 2018

Garant: 'doc. RNDr. Dušan Lazár, Ph.D.'

Anotace: Cílem předmětu je naučit studenta doktorského studia prezentovat výsledky své vědecké práce na odborných konferencích, pořádaných v daném oboru v tuzemsku i zahraničí.

Přehled látky:
Sběr dat získaných při vědecké práci doktoranda. Strukturovaný písemný projev. Forma posteru podle požadavku organizátorů. Obsahová forma je závislá na schopnostech doktoranda vytvořit poutavý poster.