You are herePGS2S

PGS2S


Předmět: Spoluautorství v časopise s IF

Katedra/Zkratka: KBF/PGS2S

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Dušan Lazár, Ph.D.'

Anotace: Hlavním cílem je dosažení publikace, na které se student doktorského studijního oboru podílí jako člen autorského kolektivu. Publikace musí mít nenulový IF a musí být evidovaná v databázi WOS, případně Scopus.

Přehled látky:
Získání teoretických, případně experimentálních dat, která jsou součástí vědecké publikace. Zpracování teoretických a experimentálních dat, jako podkladů pro sepsání vědecké publikace.