You are herePGS2P

PGS2P


Předmět: Ostatní populárně-vědecké publikace

Katedra/Zkratka: KBF/PGS2P

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Dušan Lazár, Ph.D.'

Anotace: Hlavním cílem je sepsání publikace, která má vědecko-populární charakter. Student se podílí na sepsání publikace jako hlavní autor nebo člen autorského kolektivu. Je vhodné, aby publikovaná práce měla vztah k tématu disertační práce studenta.

Přehled látky:
Sepsání publikace, která má vědecko-populární charakter s využitím odborných znalostí.