You are herePGS2I

PGS2I


Předmět: Hlavní autor publikace v časopise s IF

Katedra/Zkratka: KBF/PGS2I

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Dušan Lazár, Ph.D.'

Anotace: Hlavním cílem je dosažení publikace, kterou publikuje student doktorského studijního oboru jako hlavní autor. Publikace musí mít nenulový IF a být evidovaná v databázi WOS, případně Scopus.

Přehled látky:
Získání teoretických a experimentálních dat pro sepsání vědecké publikace. Zpracování teoretických a experimentálních dat, jako podkladů pro sepsání vědecké publikace.