You are herePGPA2

PGPA2


Předmět: Popularizační aktivity na UP 2

Katedra/Zkratka: KBF/PGPA2

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Dušan Lazár, Ph.D.'

Anotace: Cílem předmětu je získat dovednosti při prezentaci své výzkumné práce na veřejnosti, v rámci popularizačních akcí typu Přírodovědný jarmark, Kaleidoskop fyziky, Badatel (vedení prací SOČ), Fame Lab. Žádoucí je účast na přehlídce studentských prací v soutěži "O cenu děkana PřF UP" atd.

Přehled látky:
Popularizační aktivity na UP - Přírodovědný jarmark, Kaleidoskop fyziky, Badatel (vedení prací SOČ), Fame Lab., aj. Studentské práce v rámci soutěže "O cenu děkana PřF UP" apod.