You are herePGO1

PGO1


Předmět: Oponování závěrečné práce 1

Katedra/Zkratka: KBF/PGO1

Rok: 2019

Garant: 'doc. RNDr. Dušan Lazár, Ph.D.'

Anotace: Cílem předmětu je naučit se zhodnotit obsah a formu kvalifikační práce bakalářských nebo magisterských studentů tak, aby forma oponentského posudku splňovala požadavky daného pracoviště.

Přehled látky:
Hodnocení obsahu a formy kvalifikační práce bakalářských nebo magisterských studentů tak, aby forma oponentského posudku splňovala požadavky daného pracoviště. Přečtení závěrečné práce a její zhodnocení.