You are herePGEF

PGEF

warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Předmět: Experimentální metody fotosyntézy

Katedra/Zkratka: KBF/PGEF

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D.'

Anotace: Pěstování rostlin. Popis rostliny. Rostliny v polních podmínkách Pěstování řas. Analytické a separační metody

Přehled látky:
Pěstování rostlinKultivační komory (řízení růstových podmínek). Modelové rostliny (standardní, etiolované, zelenající, IML). Hydroponie. Popis rostliny (růstové parametry, stupnice růstových fází rostlin).Rostliny v polních podmínkách (struktura a stav fotosyntetického aparátu v různých částech porostu).Pěstování řas." Analytické a separační metodyStanovení obsahu fotosyntetických pigmentů (spekrofotometricky, spektrofluorimetricky, chromatograficky). Imunologické metody. Metody separace organel a subchloroplastových částic. Elektroforéza pigment-proteinových komplexů. Praktické ukázky." Gazometrické a fyziologické metodyTranspirace, respirace, vodivost průduchů. Světelné a CO2 křivky fotosyntézy. Měření vývinu kyslíku v suspenzi a na listech.Hillovy reakce, aktivita fotosystémů (donory a akceptory elektronů, inhibitory, uncouplery). Tok vody rostlinou. RWC, vodní potenciál. Konduktometrie. Stanovení peroxidace lipidů. Praktické ukázky." Fluorescence chlorofyluSpektra emise a excitace. Zhášení fluorescence.Modulační metody. Fluorescenční teplotní křivka.Termoluminiscence, chemiluminiscence. Indukční jevy (přístroje, modely). Fluorescenční imaging (princip, použití). Praktické ukázky.