You are herePEMFR

PEMFR


Předmět: Praktikum exp. metod fyziologie rostlin

Katedra/Zkratka: KBF/PEMFR

Rok: 2019

Garant: 'RNDr. Martina Špundová, Ph.D.'

Anotace: 10 experimentálních úloh z předmětu experimentální metody fyziologie rostlin.

Přehled látky:
1. Pěstování rostlin v řízených podmínkách, popis rostlin 2. Měření FAR - měření spekter a intenzit u různých světelných zdrojů, převody jednotek 3. Určování vodního stavu rostlin (vodní potenciál a jeho složky - psychrometr, tlaková komora) 4. Hillovy reakce na suspenzi tylakoidních membrán 5. Vývoj kyslíku na listech 6. Gazometrie - rychlost asimilace CO2 a transpirace 7. Analytické a nedestruktivní stanovení obsahu chlorofylů u různě zelených vzorků (kalibrace chlorofylmetrů) 8. Měření pohybu chloroplastů 9. Izolace chloroplastů, test intaktnosti 10. Tenkovrstevná chromatografie rostlinných pigmentů