You are hereOPVR

OPVR

warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Předmět: Optické vlastnosti rostlin

Katedra/Zkratka: KBF/OPVR

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Jan Nauš, CSc.'

Anotace: Popis teorií, faktů a experimentálních přístupů studia optických vlastností rostlin, především listů. Struktura rostlin, odrazivost a propustnost listů, gradienty světla v litech, efekty geometrické a vlnové optiky, luminiscence chlorofylu a jiných složek. Absorpční spektrum, efekt síta. Vliv UV záření a ochrana předním, list jako aktivní optický prvek. Použití fraktální geometrie.

Přehled látky:
1) Architektura rostlin a zeleného listu. Záření dopadající na rostliny. Fotosynteticky aktivní záření. Typy listů, morfologie travin. 2) Odrazivost světla na listu. Povrchová a vnitřní reflexe, interferenční jevy a rozptyly. Modrý posuv reflektance listů. Vztah mezi spektrální odrazivostí listu a obsahem vody v listu. Vegetační indexy. 3) Efekty klasické optiky v listu. Geometrická optika stonku a pokožkových buněk. Světlovodné efekty v rostlinách. 4) Gradienty světla v listu. Multivrstvové modely, Kubelkova-Munkova teorie. Světelné křivky vývoje kyslíku a fotosyntézy. 5) Experimentální měření gradientu světla v listu. Metoda vláknové optiky. Pronikání světla do listů. Funkční význam palisádového pletiva. Souvislost fluorescence chlorofylu s optickými vlastnostmi listu. 6) Vztah mezi absorbancí a absorptancí. Absorpční spektrum listu. Prodlužování optické dráhy a efekt síta. Autentická absorpční spektra listů. 7) Optické jevy na příčném řezu listem pozorované v mikroskopu. 8) Reabsorpce fluorescence chlorofylu v listu. Experimentální projevy. Homogenní a heterogenní modely. Vliv přenosu energie a orientace chloroplastu. Sekundární fluorescence. 9) Modrá a zelená fluorescence listů (BGF). 10) Optické vlastnosti chloroplastu. 11) Vliv UV-záření na rostliny. Antokyany a jejich role v listech. 12) Světlo v porostu. 13) List jako aktivní optický prvek. 14) Fraktály ve struktuře rostlin a porostu.