You are hereOBSE2

OBSE2


Předmět: Oborový seminář 2

Katedra/Zkratka: KBF/OBSE2

Rok: 2021

Garant: 'doc. RNDr. Martina Špundová, Ph.D.'

Anotace: Účelem semináře je seznámení se s pracovištěm KBF a problematikami, na něž je zaměřeno.

Přehled látky:
Účelem semináře je seznámení se s pracovištěm KBF a problematikami, na něž je zaměřeno, práce s literaturou a prezentace vybraného tématu.