You are hereMRSAN

MRSAN

warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Předmět: Mikroskopie a rentgenostrukturní analýza

Katedra/Zkratka: KBF/MRSAN

Rok: 2021

Garant: 'RNDr. Roman Kouřil, Ph.D.'

Anotace: Mikroskopie a příprava vzorků. Teorie struktury krystalických látek. Experimentální metody rentgenové strukturní analýzy.

Přehled látky:
1. Světelná mikroskopie - Teorie zobrazení ve světelném mikroskopu, zvětšení, rozlišovací schopnost, vady zobrazení. Konstrukční části. Zobrazovací metody (světlé a tmavé pole, fázový kontrast, Nomarského diferenciální interferenční kontrast, Hoffmanův modulační kontrast, UV a IČ mikroskopie, fluorescenční mikroskopie). Příprava vzorků pro světelný mikroskop. Konfokální laserová skenovací mikroskopie. Mikroskopie blízkého pole. PALM, STORM..(superrozlišení). 2. Elektronová mikroskopie - Principy elektronové mikroskopie. Interakce elektronu s pevnou látkou. Základy elektronové optiky. Rozlišovací schopnost a hloubka ostrosti EM. Konstrukce transmisního a rastrovacího elektronového mikroskopu. Pracovní režimy EM. Environmentální elektronový mikroskop. Příprava vzorků pro EM. Fixace, odvodňování, sušení a naprašování. Ultramikrotomie, metody mrazového leptání a lomu. Analytická elektronová mikroskopie (WDS, EDS). 3. Mikroskopie skenující sondou - Skenující tunelová mikroskopie, Mikroskopie atomárních sil, Mikroskopie magnetických sil, Mikroskopie elektrostatických sil, Mikroskopie laterálních sil, Skenovací kapacitní mikroskopie, Skenovací teplotní mikroskopie, Skenovací optická mikroskopie v blízkém poli, příbuzné metody ze skupiny SPM metod. 4. Rentgenová strukturní analýza - Teorie struktury krystalických látek. Transformace symetrie, prostorová mříž, elementární buňky, Millerovy indexy. Prvky a operace symetrie. Bravaisovy elementární buňky. Vnější tvar krystalu a poruchy v krystalech. Kvazikrystaly a amorfní látky. Fyzika rentgenových paprsků, Teorie difrakce (Braggova rovnice, reciproká mříž, Laueho podmínky, intenzita difrakčních maxim).. Experimentální metody rentgenové strukturní analýzy. Zdroje a detektory rtg. záření, Debye-Scherrerova metoda. Textury. Metody-Laueho, otáčeného krystalu, Weissenbergova, precesní. Rozptyl pod malými úhly.