You are hereFVNK

FVNK

warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Předmět: Fyzikální vlastnosti nukleových kyselin

Katedra/Zkratka: KBF/FVNK

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Viktor Brabec, DrSc.'

Anotace: Struktura a základní vlastnosti DNA a RNA.

Přehled látky:
1. Struktura a základní vlastnosti DNA a RNA. 2. Historie objevu struktury DNA. 3. Složky, konformace, formy A,B,Z. 4. Síly stabilizující dvoušroubovici. 5. Vyšší organizace DNA, chromosomy, nukleosomy, chromatin. 6. Formy t-RNA, ribosomy. 7. Interakce DNA s ionty, hydrodynamické vlastnosti, viskozita. 8. Sedimentace, difúze, osmóza. 9. Absorpční spektra, hypochromní jev, teplotní stabilita nukleových kyselin. 10. Termodynamika nukleových kyselin. 11. Optická anizotropie a aktivita, fluorescence. 12. Elektrické a magnetické vlastnosti DNA a RNA. 13. Elektroforéza nukleových kyselin. 14. Elektrochemie nukleových kyselin. 15. Arteficiální DNA, expandovaná DNA.