You are hereFVNK

FVNK


Předmět: Fyzikální vlastnosti nukleových kyselin

Katedra/Zkratka: KBF/FVNK

Rok: 2020

Garant: 'prof. RNDr. Viktor Brabec, DrSc.'

Anotace: Struktura a základní vlastnosti DNA a RNA.

Přehled látky:
1. Struktura a základní vlastnosti DNA a RNA. 2. Historie objevu struktury DNA. 3. Složky, konformace, formy A,B,Z. 4. Síly stabilizující dvoušroubovici. 5. Vyšší organizace DNA, chromosomy, nukleosomy, chromatin. 6. Formy t-RNA, ribosomy. 7. Interakce DNA s ionty, hydrodynamické vlastnosti, viskozita. 8. Sedimentace, difúze, osmóza. 9. Absorpční spektra, hypochromní jev, teplotní stabilita nukleových kyselin. 10. Termodynamika nukleových kyselin. 11. Optická anizotropie a aktivita, fluorescence. 12. Elektrické a magnetické vlastnosti DNA a RNA. 13. Elektroforéza nukleových kyselin. 14. Elektrochemie nukleových kyselin. 15. Arteficiální DNA, expandovaná DNA.