You are hereFAFR

FAFR


Předmět: Fyzikální aspekty fyziologie rostlin

Katedra/Zkratka: KBF/FAFR

Rok: 2019

Garant: 'prof. RNDr. Jan Nauš, CSc.'

Anotace: Buňky a difúze.Voda v rostlinné buňce. Energetické bilance

Přehled látky:
1) Elektrické vlastnosti rostlin Elektrická vodivost a fotovodivost materiálů. Vodivost biologicky důležitých látek. Aparatury pro měření stacionární vodivosti a fotovodivosti. Konduktometrie a konduktometrické měřící metody, příklady použití v biofyzice. Únik iontů. Peroxidace lipidů. 2) Elektrické potenciály Měření elektrických potenciálů rostlin. Akční a variační potenciály. Napěťově závislé kanály v thylakoidech. Souvislost potenciálů se stresy rostlin. Mikroelektrody a metody terčíkového zámku. Membránový potenciál a jeho měření. 3) Magnetické vlastnosti Metody NMR a EPR a jejich užití ve fyziologii rostlin. Měření rozložení vody v listu, detekce ROS pomocí metody záchytu spinů. Vliv elektrických, magnetických a elektromagnetických polí na rostliny. 4) Termické vlastnosti Termometrie rostlin. Měření teploty rostlinného pletiva. Toky a akumulace tepla v rostlinách. Termické metody a jejich užití ve fyziologii rostlin (DTA, DSC, kalorespirometrie, termoimaging). 5) Optické vlastnosti Spektra odrazivosti a propustnosti. Spektrum absorptance. Měření pomocí integrační koule. Měření pohybu chloroplastů. Použití multivrstvové metody a metody vláknové optiky. Optické indexy rostlin a jejich význam. Chlorofylmetry a měřiče optických indexů (NDVI aj.). Multispektrální kamery. Metody diferenční absorpce. 6) Mechanické vlastnosti rostlin Biomechanika a hydromechanika rostlin. Transport xylémem a floémem. 6) Environmentální biofyzika rostlin Teplota a vlhkost vzduchu. Měření vlhkosti vzduchu. Přenosy tepla a látek, toky. Vyzařování a příjem energie. Vítr. Vodní a tepelné relace v půdě. Světlo v porostu. Pohyb vzduchu, vítr.