You are hereEXKBF

EXKBF


Předmět: Biofyzikální exkurze

Katedra/Zkratka: KBF/EXKBF

Rok: 2018

Garant: 'prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D.'

Anotace:

Přehled látky:
Studenti absolvují jednodenní exkurzi v Biofyzikálním ústavu AV ČR v Brně, kde se seznámí s vědeckým zaměřením a experimentálním vybavením jednotlivých pracovišť, zejména s výzkumem Oddělení molekulární biofyziky a farmakologie. Studenti dále absolvují exkurzi ve Vědeckotechnickém parku a Podnikatelském inkubátoru UP, kde budou seznámeni s propojením mezi vědeckým a podnikatelských světem. Exkurze do Vědecko-technického parku UP v Holici se bude konat v pátek dne 5. 4. 2019, zač. v 13:00. Pravděpodobné ukončení exkurze v 15 hod. Plánek Holického areálu najdete na http://biofyzika.upol.cz/userfiles/image/areal_UPOL_Holice_2015.jpg Exkurze do Biofyzikálního ústavu v Brně proběhne dne 12. 4. 2019, odjezd autobusem ve 12:00 od hlavní budovy PřF - Envelopa (17. listopadu 12), sraz v 11:50 ve vestibulu přízemí hlavní budovy PřF (pravděpodobný odjezd z Brna do Olomouce v 16 hod.).