You are hereEXKB

EXKB


Předmět: Exkurze

Katedra/Zkratka: KBF/EXKB

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D.'

Anotace: Pravidelná exkurze studentů oboru Biofyzika do lokality v Beskydech na Bílém Kříži. Studenti se v rámci dvoudenní exkurze seznámí s lamelovými komorami na pěstování smrků v definované atmosféře a příslušnou experimentální technikou určenou pro terénní praxi.

Přehled látky:
Pravidelná exkurze studentů oboru Biofyzika do lokality v Beskydech na Bílém Kříži. Studenti se v rámci dvoudenní exkurze seznámí s lamelovými komorami na pěstování smrků v definované atmosféře a příslušnou experimentální technikou určenou pro terénní praxi. Letos proběhne tato dvoudenní exkurze ve dnech 12. - 13. 5. 2020.