You are hereDIPB3

DIPB3


Předmět: Diplomový seminář 3

Katedra/Zkratka: KBF/DIPB3

Rok: 2020

Garant: 'doc. RNDr. Dušan Lazár, Ph.D.'

Anotace: Prezentace dosažených výsledků, diskuse, souhrnné hodnocení, způsob obhajoby.

Přehled látky:
Prezentace dosažených výsledků, diskuse, souhrnné hodnocení, způsob obhajoby.