You are hereDIPB2

DIPB2


Předmět: Diplomový seminář 2

Katedra/Zkratka: KBF/DIPB2

Rok: 2020

Garant: 'doc. RNDr. Dušan Lazár, Ph.D.'

Anotace: Teoretické podklady, průběžná informace a diskuse o postupu práce a dílčích výsledcích.

Přehled látky:
Teoretické podklady, průběžná informace a diskuse o postupu práce a dílčích výsledcích.Pro udělení zápočtu nutné odevzdání předběžné verze diplomové práce obsahující:literární přehled, popis materiálů a metod, graficky zpracované výsledky měření.