You are hereDIPB1

DIPB1


Předmět: Diplomový seminář 1

Katedra/Zkratka: KBF/DIPB1

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Dušan Lazár, Ph.D.'

Anotace: Způsob práce na diplomovém úkolu.

Přehled látky:
Teoretické podklady, průběžná informace a diskuse o postupu práce a dílčích výsledcích.Pro udělení zápočtu nutné odevzdání předběžné verze diplomové práce obsahující:literární přehled, popis materiálů a metod, graficky zpracované výsledky měření.