You are hereDIPB1

DIPB1


Předmět: Diplomový seminář 1

Katedra/Zkratka: KBF/DIPB1

Rok: 2020

Garant: 'doc. RNDr. Dušan Lazár, Ph.D.'

Anotace: Způsob práce na diplomovém úkolu.

Přehled látky:
Způsob práce na diplomovém úkolu. Zpracování literární rešerše. Materiál a metody práce. Experimentální práce, příprava, aparatura, provádění a vyhodnocení měření.Pro udělení zápočtumnutné odevzdání vypracovaného literárního přehledu na téma diplomové práce (min.25 stran).