You are hereBSOB

BSOB


Předmět: Bakalářský seminář obecné biofyziky

Katedra/Zkratka: KBF/BSOB

Rok: 2020

Garant: 'Mgr. Alexandra Husičková, Ph.D.'

Anotace: Cílem semináře je rozvoj odborných a komunikačních kompetencí studentů.

Přehled látky:
V rámci semináře student připraví a přednese prezentaci (PowerPoint, 20 - 25 min) o své bakalářské práci z oblasti obecné biofyziky. Po prezentaci probíhá diskuse, po ní studenti zpracují abstrakt prezentace. Zapojení do diskuse a vypracovaná abstrakta jsou hodnocena vyučujícím. Zápočet ze semináře je udělen po odevzdání akceptovatelné verze bakalářské práce v součinnosti s vedoucím bakalářské práce.