You are hereBIS

BIS


Předmět: Biologické experimenty in silico

Katedra/Zkratka: KBF/BIS

Rok: 2020

Garant: 'doc. RNDr. Dušan Lazár, Ph.D.'

Anotace: Proč modelovat. Typy modelů. Vyhodnocování souhlasu simulací a experimentů. Programy a databáze pro modelování. Konkrétní příklady modelování.

Přehled látky:
Proč modelovat. Typy modelů. Vyhodnocování souhlasu simulací a experimentů. Programy a databáze pro modelování. Konkrétní příklady modelování.