You are hereBIOKY

BIOKY


Předmět: Biokybernetika

Katedra/Zkratka: KBF/BIOKY

Rok: 2017

Garant: 'doc. RNDr. Dušan Lazár, Ph.D.'

Anotace: Základy teorie informace. Zpracování obrazové informace. Teorie automatického řízení lineárních a nelineárních spojitých soustav a lineárních diskrétních soustav. Metody identifikace soustav, charakteristiky soustav. Vyšetřování stability soustav. Specifika biologických systémů řízení. Neuronové sítě.

Přehled látky:
Základy teorie informace. Zpracování obrazové informace. Teorie automatického řízení lineárních a nelineárních spojitých soustav a lineárních diskrétních soustav. Metody identifikace soustav, charakteristiky soustav. Vyšetřování stability soustav. Specifika biologických systémů řízení. Neuronové sítě.