You are hereBIOEN

BIOEN


Předmět: Bioenergetika

Katedra/Zkratka: KBF/BIOEN

Rok: 2020

Garant: 'prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D.'

Anotace: Redoxní potenciál přenašečů elektronů v biologických systémech. Přenos elektronů a protonů v chloroplastech a mitochondriích. Recepce světla v biologii. Kontraktilní systémy v biologii. Recepce zvuku. Smyslové orgány hmatu, čichu a chuti. Termogeneze.

Přehled látky:
Redoxní potenciál přenašečů elektronů v biologických systémech. Zavedení chemického potenciálu. Změna Gibbsovy energie při chemické reakci. Přeměna chemické energie na elektrickou. Nernstova rovnice. Definice standardního redoxního potenciálu. Redoxní potenciál membránových přenašečů elektronů. Jedno- a dvouelektronové elektronové přenašeče v biologických systémech. Měření redoxního potenciálu. Přenos elektronů a protonů v chloroplastech a mitochondriích. Oxidativní a fotosyntetická fosforylace, Z-schéma fotosyntézy, cyklický a necyklický elektronový transport, spřažení elektronového a protonového transportu, tvorba ATP. Mitochondriální transport elektronů. Komplex I - IV, ATP-syntáza. Bakteriální respirace. Chemiosmotická hypotéza. Recepce světla v biologii. Oko a sítnice u obratlovců. Sítnice, tyčinky a čípky. Fotoreceptorní pigmenty. Cyklus rodopsinu. Molekulární mechanismus fotorecepce. Oko u bezobratlých. Fotorecepce u halobakterií, bakteriophodopsin. Detekce světla rostlinami. Fytochrom a jeho role v rostlinách. Kontraktilní systémy v biologii. Druhy svalů, struktura svalů a svalové buňky. Sarkomer, aktin, myosin, troponiny, tropomyosin. Molekulární mechanismus svalové kontrakce. Energetika svalové činnosti. Hillova rovnice. Cytoskelet. Mikrotubuly, mikrofilamenta, membránový a jaderný skelet. Recepce zvuku. Ucho - vnější, střední a vnitřní, jejich fyzikální funkce, Cortiho orgán, vnitřní a vnější vláskové buňky, mechanismus zúžení rezonanční křivky, teorie detekce zvuku. Generace zvuku hlasivkami. Smyslové orgány hmatu, čichu a chuti. Hlavní a přídavný čichový systém, čichová sliznice, čichové receptory, čichová signální dráha. Mechanoreceptory, rychle a pomalu se adaptující receptory. Chuťové pohárky. Molekulární mechanismus detekce chuti. Termogeneze. Hnědá tuková tkáň, molekulární mechanismus termogeneze, membránový UCP protein.