You are hereBIELJ

BIELJ


Předmět: Bioelektrické jevy

Katedra/Zkratka: KBF/BIELJ

Rok: 2020

Garant: 'doc. RNDr. Dušan Lazár, Ph.D.'

Anotace: Aktivní elektrické projevy buněk a jejich měření.

Přehled látky:
Bioelektrické systémy, elektrická aktivita buněk a tkání, obvodové modely. Aktivní elektrické projevy buněk a jejich měření. Nervové buňky, teorie dráždivosti, chromaximetrie a excitometrie. Hodgkinovo-Huxleyovo náhradní schéma, synapse , vedení vzruchu. Funkce biosystémů, reflexní okruhy, základy teorie regulace. Fyziologický řídící a informační systém. Biologické signály a jejich měření, EKG, EMG, EEG.