You are hereBBF2

BBF2


Předmět: Bakalářský seminář a práce 2

Katedra/Zkratka: KBF/BBF2

Rok: 2020

Garant: 'Mgr. Alexandra Husičková, Ph.D.'

Anotace: Prezentace dosažených výsledků, diskuse, souhrnné hodnocení, způsob obhajoby.

Přehled látky:
Prezentace (písemná a ústní) dosažených výsledků bakalářské práce, diskuse výsledků, způsob obhajoby.