You are hereBBF1

BBF1


Předmět: Bakalářský seminář a práce 1

Katedra/Zkratka: KBF/BBF1

Rok: 2020

Garant: 'Mgr. Alexandra Husičková, Ph.D.'

Anotace: Studenti budou seznámeni s formálními požadavky na bakalářskou práci, s pravidly a postupem při psaní jednotlivých částí bakalářské práce (rešerše, materiál a metody, výsledky, diskuse). V rámci semináře studenti prezentují aktuální stav řešení své bakalářské práce.

Přehled látky:
Pravidla a postup vypracování bakalářské práce. Práce s odbornou literaturou. Materiál a metody. Zpracování výsledků a jejich prezentace a diskuse. Informace a diskuse o postupu řešení bakalářské práce a dílčích výsledcích.