You are hereVěda, výzkum, inovace / Projekty a granty

Projekty a granty


Projekty v současné době řešené na zdejších pracovištích.

Skenovací elektronový mikroskop VEGA3 sticky icon

V rámci řešení FRVŠ projektu Rozvoj laboratoře pro praktickou výuku nanotechnologií v oblasti nanoskopie byl na katedru experimentální fyziky pořízen skenovací elektronový mikroskop VEGA3 LMU (firmy TESCAN) s integrovanou EDS analýzou. Přístroj je určen pro výuku a práce studentů.

Databáze studentských snímků SEM

Databáze snímků, pořízených studenty prostřednictvím skenovacího elektronového mikroskopu, je k dispozici na adrese ftp://afnet.upol.cz/Public/SEM/.

Inovace měřicích metod a metodických postupů v nanomateriálovém výzkumu

Projekt studentské grantové soutěže Inovace měřicích metod a metodických postupů v nanomateriálovém výzkumu slouží k podpoře práce studentů v laboratořích během jejich studia. Do projektu je zapojeno 16 studentů magisterského a doktorského studia a je z něj studentům vypláceno stipendium. Projekt pokrývá následující témata:

SLO - seznam řešených projektů v roce 2011

Seznam všech projektů řešených ve Společné laboratoři optiky v roce 2011 - úplná tabulka ZDE.