You are hereStudium / Pro studenty

Pro studenty


Pro stávající studenty

Studentský tým Kwiatův zdroj

Studentský tým Kwiatův zdroj pracuje na sestavení univerzálního zdroje polarizačně entanglovaných párů fotonů (Kwiatův zdroj) s využitím moderního bezúdržbového laseru.

Studentský tým Nanolitografie a mikroskopie

Litografie Studentský tým Nanolitografie a mikroskopie se v rámci KEF věnuje aplikaci mikroskopických technik k zobrazování a modifikaci povrchů. Experimentální práce se provádí na mikroskopu NTEGRA a na výukovém systému NanoEducator. Litografické techniky se zaměřují na využití silové litografie pro výukové učely a na využití lokální anodické oxidace i pro výzkum.

Mikroskopické techniky

Přehledové přednášky věnované moderním mikroskopickým technikám.

Elektronová mikroskopie

Elektronová mikroskopie (přednáška, PDF 57 MiB)

Česko-slovenská vědecká konference

Ve dnech 19. - 20. května 2011 se na Přírodovědecké fakultě UPJŠ v Košicích uskuteční "Česko-Slovenská študentská vedecká konferencia v odbore fyzika". Jedná se o soutěž přírodovědných a technických fakult VŠ v ČR a SR o  nejlepší studentskou vědeckou a odbornou práci v  oboru  fyzika  v  akademickém roce  2010/2011.
Deadline přihlášek 29. dubna 2011.

Úvod do moderních technologií 1

Předmět: Úvod do moderních technologií 1

Katedra/Zkratka: SLO/UMT1

Rok: 2019 2020

Garant: 'prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.'

Anotace: Seznámit studenty s vlastnostmi materiálů a metodách jejich zkoušení. Praktické seznámení s metodami přípravy metalografických vzorků. Objasnit principy tepelného a chemicko-tepelného zpracování kovů. Představit tradiční i moderní technologie odlévání, tváření, obrábění, dělení a spojování materiálů. Realizace exkurze na pracoviště využívající moderní technologie výroby či zpracování technických materiálů.

Přehled látky:
Materiálové zkušebnictví - mechanické vlastností materiálů - technologické vlastnosti materiálů - vnitřní vady materiálů - nanoindentace Degradační procesy v materiálech Základy metalografie - příprava vzorků - hodnocení vzorků Technologie obrábění - třískové obrábění ( soustružení ) - mnohabřitové obrábění ( broušení ) Metalurgie ve strojírenství - výroba odlitků - technologie tváření (za tepla, za studena ) - tepelné zpracování kovů - chemicko-tepelné zpracování kovů Dělení materiálů - klasifikace metod Spojování materiálů - typy mechanických spojů - tepelné metody ( svařování, pájení ) - lepení Technologické aplikace laserů Exkurze

Přehled metod svařování (přednáška, PDF 4 MiB)

Právo

Učební texty z oblasti práva pro studenty fyzikálních oborů:

Ekonomie a ekonomika

Učební texty z oblasti ekonomie a ekonomiky pro studenty fyzikálních oborů:

Management a marketing

Učební texty z oblasti managementu a marketingu pro studenty fyzikálních oborů: