You are hereStudium / Pro studenty

Pro studenty


Pro stávající studenty

Návod Joule-Thomsonův jev KEF/FP3

V příloze najdete návod k úloze do praktikaKEF/FP3 z Molekulové fyziky a termodynamiky Joule-Thomsonův jev.

Cvičení KEF/MMF 6.11.2012

Úlohy pro cvičení KEF/MMF dne 6.11.2012

Cvičení KEF/ME 1.11.2012

Zadání úloh pro cvičení KEF/ME dne 1.11.2012

Cvičení KEF/MMF 30.10.2012

Příklady pro cvičení KEF/MMF dne 30.10.2012

Cvičení KEF/MMF 23.10.2012

Příklady pro cvičení dne 23.10.2012 z předmětu KEF/MMF.

Pracoviště oboru Aplikovaná fyzika se představují

Všechny studenty fyzikálních oborů, ale hlavně studenty oborů Aplikovaná fyzika, Přístrojová fyzika a Nanotechnologie, zveme na seminář Pracoviště oboru Aplikovaná fyzika se představují. Během semináře se představí jednotlivé vědecké skupiny, které působí na Katedře experimentální fyziky a ve Společné laboratoři optiky.

Kniha Biosyntéza nanomateriálů

V rámci projektu Vzdělávání výzkumných pracovníků v RCPTM byla vydána kniha Biosyntéza nanomateriálů, věnovaná přípravě nanomateriálů pomocí biosyntézy a biomineralizačním procesům.

Kniha Rizika nanomateriálů

NanoskopieV rámci projektu Vzdělávání výzkumných pracovníků v RCPTM byla vydána kniha Rizika nanomateriálů, věnovaná problematice účinků nanomateriálů na biologické systémy.

Kniha je neprodejná a dostupná na Katedře experimentální fyziky.

Studentský seminář IGA

V pátek 21. 9. 2012 proběhne studentský seminář IGA grantu Aplikovaná a přístrojová fyzika v nanomateriálovém výzkumu, na kterém budou své příspěvky prezentovat studenti-řešitelé projektu.

Pedagogická praxe 2. ročníků

Přihlášku na pedagogickou praxi 2. navazujícího ročníku studia učitelství a doplňujícího studia je třeba podat do 10. září 2012 podle pokynů na stránkách Centra pedagogické přípravy: http://cpp.upol.cz.