You are hereStudium / Pro studenty

Pro studenty


Pro stávající studenty

Přednášky pro studenty MVŠO

Texty k přednáškám, které byly určeny studentům Moravské vysoké školy.

Jak probíhají státnice

Typický průběh státních zkoušek na oddělení Aplikované fyziky:

Jak psát diplomovou práci

Katedra experimentální fyziky, jakožto garant studijních oborů Aplikovaná fyzika, Nanotechnologie a Učitelství fyziky, klade určité požadavky na obsah a způsob vypracování diplomových prací. Studentům bakalářských a magisterských etap doporučujeme níže uvedený krátký text, ve kterém naleznou základní informace a také pár rad.

Pokyny pro diplomové práce Pokyny pro diplomové práce

Šablona

Zajímavé odkazy pro studium

Elektronické zdroje

Během studia, zvláště při přípravě seminárních nebo diplomových prací, už většinou nevystačíte s učebnicemi, ale budete muset pracovat s vědeckými články (většinou v angličtině). Zde můžete najít několik důležitých zdrojů pro práci s těmito články, které má univerzita předplacené. Většina z nich je přístupná pouze z univerzitní sítě.

Drobné doplňkové texty

Níže jsou uvedeny drobné doplňkové texty, které se věnují jediné problematice. Žádný z textů neprošel korekturou a může tedy obsahovat více chyb než bývá zvykem. Autory prací mohou být i studenti (výtahy seminárních/bakalářských/diplomových prací).