You are hereZajímavé odkazy pro studium

Zajímavé odkazy pro studium


By vujtek - Posted on 20 Srpen 2010

Elektronické zdroje

Během studia, zvláště při přípravě seminárních nebo diplomových prací, už většinou nevystačíte s učebnicemi, ale budete muset pracovat s vědeckými články (většinou v angličtině). Zde můžete najít několik důležitých zdrojů pro práci s těmito články, které má univerzita předplacené. Většina z nich je přístupná pouze z univerzitní sítě.

 • Databáze abstraktů – slouží k provádění rešerší, k vyhledání článků, které obsahují daná klíčová slova. Neobsahují plné texty článků (pouze odkazy na ně), ale jen jejich identifikaci a abstrakty.
 • Elektronické databáze – obsahují plné texty článků z časopisů, které má univerzita předplacené. Pro fyziky jsou nejzajímavější databáze:
  • ScienceDirect
  • SpringerLink – zde jsou k dispozici i některé knihy
  • arXiv – tento archív je veřejně přístupný
  • Institute of Physics – články na tomto webu jsou přístupné 30 dnů po vydání
  • ACS – chemické články, zajímavé zvláště pro studenty oboru Nanotechnologie
  • ostatní databáze lze zjistit na stránkách univerzitní knihovny eZdroje

     DOI: Pro elektronické dokumenty se k identifikaci často používá tzv. Digital Object Identifier, který jednoznačně identifikuje dokument. Je vždy ve tvaru kód1/kód2 a bývá často uveden na titulní stránce článku nebo v seznamu literatury. Znáte-li DOI, můžete dokument najít přes adresu http::/dx.doi.org/kód1/kód2

     Článek není dostupný: Pokud vyhledaný článek není dostupný v elektronické podobě,

 • podívejte se, zda časopis není v knihovně v tištěné formě,
 • použijte vyhledávač a zkuste článek najít na stránkách autora (někdy jsou k dispozici plné texty),
 • obraťte se na svého vedoucího, který může zajistit kopii přes univerzitní knihovnu (tato cesta je ovšem placená a dostupnost je spíše v měsících).

Klasické zdroje

jsou vhodné především pro získávání knih a studijních textů. Studentům je k dispozici jednak fakultní knihovna v šestém patře děkanátu, vybrané knihy mohou být na katedrálních knihovnách (katedra optiky, knihovna SLO), v univerzitní knihovně nebo ve Vědecké knihovně. Pokud knihu nenajdete, můžete zkusit meziknihovní výpůjční službu, nejlépe opět přes vedoucího práce.

Zajímavé odkazy

Tato sekce vám nabízí vybrané obecné odkazy, které se vám mohou hodit v průběhu studia.

Obecné

 • BookBoon – anglické úvodní učebnice zdarma (doplněné reklamou)
 • odevzdej.cz – kontrola školních prací na plagiátorství
 • Generátor citací – tvorba správné citace podle normy

Fyzika

Matematika

 • Wolfram MathWorld – výklad matematických pojmů
 • Výpočty v Mathematica – on-line prostředí programu Mathematica, ve kterém můžete počítat integrály, řešit (diferenciální) rovnice apod.

Technika

 • eFunda – on-line zdroj informací pro inženýry (všelijaké tabulky vzorců, převody jednotek, materiálové parametry apod.)

Programy

V seznamu jsou uvedeny zdarma dostupné programy, užitečné při zpracování naměřených dat a tvorbě školních prací.

 • pro matematické výpočty a zpracování dat
  • Octave – prostředí pro numerické výpočty
  • Scilab – prostředí pro numerické výpočty
  • R – statistika
  • Gnuplot – vykreslování grafů
 • pro sazbu dokumentů
  • TeX – sázecí program; použijte distribuci typu TeXLive, pro krátké texty můžete použít TeXonWeb
 • pro správu citací
  • JabRef – správce citací ve formátu bib, používaného v LaTeXu