You are hereWebová burza výzkumných témat

Webová burza výzkumných témat


Webová burza výzkumných témat www.vedavakci.cz vznikla jako jeden z praktických nástrojů podpory spolupráce vědy a široké veřejnosti. Cílem portálu je vytvářet prostor pro setkávání nabídek po prakticky zaměřených aplikovaných výzkumech a poptávek po nich.

Za jeden z příhodných způsobů užití stránek (nikoliv však jediný) ze strany univerzit považujeme hledání partnerů a témat pro přípravu absolventských (bakalářský, magisterských) prací. Studenti mají možnost vložit na stránky svou vlastní nabídku témat, o která se zajímají, a kterým se chtějí ve své práci věnovat, mohou také procházet existující poptávky neziskových organizací. Studenti mohou zároveň na svůj výzkum získat i malý výzkumný grant přímo z projektu www.vedavakci.cz.