You are hereTřetí seminář studentského týmu Virtuální instrumentace

Třetí seminář studentského týmu Virtuální instrumentace


Dne 17. 1. 2012 proběhlo třetí setkání studentského týmu Virtuální instrumentace, na kterém studenti prezentovali současný stav svých prací s ohledem na obsah prezentací z druhého setkání. Úkolem setkání je také společná diskuze nad jednotlivými pracemi s návrhy dalších postupů.

 1. Lukáš Kouřil
  Pokračování v práci s programovatelným zdrojem – prezentace naměřených dob odezev na příkazy posílané přes jednotlivá rozhraní.
  V další práci bude potřeba opět „proměřit“ rozhraní LXI, a u všech rozhraní detailněji určit dobu inicializace před vlastní komunikací.

 2. Mgr. Petr Novák
  Prezentace systém pro řízení inteligentního detektoru přes rozhraní I2C - posílání příkazů a dat a jejich příjem, využití převodníku USB-I2C (tento modul byl určen jako základní pro další vývoj).
  Dále byl prezentován systém simulace výstupního signálu z detektoru pro další práci.

 3. Pavel Kohout
  Měření mrtvé doby spektrometru bylo úspěšně zavedeno jako algoritmus do současného kódu aplikace.
  Proběhla první optimalizace zavedením paralelní techniky „pipeline“ a porovnání výkonnosti systémů s USB a PCI moduly. Návrhem bylo otestování zdvojení kódu získání a analýzy dat.

 4. Bc. Vladislav Janák
  Probíhá teoretická studie návrhu pohybového zařízení Mössbauerova spektrometru s podporou simulace měření jeho vlastností. Do další práce je potřeba lépe popsat vliv jednotlivých parametrů na výslednou frekvenční charakteristiku zařízení.

 5. Mgr. Jakub Navařík
  Prezentace návštěvy synchrotronu DESY v Hamburgu.
  Student byl členem týmu z RCPTM, který zde na urychlovači Petra III prováděl 4 dny měření Mössbauerových spekter v časové doméně na dovezených vzorcích.