You are hereStudentský tým Tepelné transformace železo obsahujících sloučenin

Studentský tým Tepelné transformace železo obsahujících sloučenin


Studentský tým Tepelné transformace železo obsahujících sloučenin se v rámci CVN věnuje přípravě a charakterizaci nanokrystalických forem oxidů železa tepelně indukovanými reakcemi v pevné fázi. Jsou připravovány α-Fe₂O₃ tenké vrstvy, které nacházejí využití jako fotoelektrody pro fotokatalytické štěpení vody a výrobu vodíku. Dále jsou studovány mechanismy tepelného rozkladu berlínské modři a sideritu v různých atmosférách (inertní, vodíková). Produkty tepelného rozkladu jsou podrobovány strukturní, magnetické a velikostně morfologické charakterizaci.

Vedoucí: doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.
Konzultant: Mgr. Jan Filip, Ph.D.
Doktorand:

Lic. Claudia Aparicio

Mgr. Zdeněk Marušák

Počet studentů: 3 (2 bakalářské, 1 magisterské)