You are hereStudentský tým Nanolitografie a mikroskopie

Studentský tým Nanolitografie a mikroskopie


Litografie Studentský tým Nanolitografie a mikroskopie se v rámci KEF věnuje aplikaci mikroskopických technik k zobrazování a modifikaci povrchů. Experimentální práce se provádí na mikroskopu NTEGRA a na výukovém systému NanoEducator. Litografické techniky se zaměřují na využití silové litografie pro výukové učely a na využití lokální anodické oxidace i pro výzkum.

Vedoucí: doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
Konzultant: Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D.
Doktorand:

Mgr. Lenka Pravdová

Počet studentů: 3 (1 bakalářské, 2 magisterské)

Obrázek: Králík vytlačený silovou litografií do vrstvy polymeru, výška králíka je asi 8 µm.