You are hereStudentský tým Laserové technologie

Studentský tým Laserové technologie


Studentský tým Laserové technologie pracuje na problematice optimalizace pracovních parametrů laserového řezání a svařování a možnosti on-line kontroly pomocí měření spektra plazmatu, vznikajícího nad místem dopadu laserového svazku. Náplní práce týmu jsou experimenty v laserové laboratoři SLO UP a FZÚ Olomouc, zpracování výsledků, příprava metalografických vzorků a jejich zhodnocení na laserovém konfokálním mikroskopu LEXT.

Vedoucí: Prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
Konzultant: RNDr. Hana Chmelíčková
Doktorand:

Ing. Mgr. Hana Lapšanská

Počet studentů: 2 (1 bakalářské, 1 magisterské)